PRZYCHODNIA ANIN

FUNDACJA INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE

Przychodnia ANIN to jedyna w swoim rodzaju specjalistyczna poradnia kardiologiczna powołana przez Fundację Instytutu Kardiologii – przyjmują
u nas wysokiej klasy specjaliści pracujący na co dzień w renomowanym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie, a dochody Przychodni
przeznaczane są na działalność leczniczą, naukową i dydaktyczną Instytutu. Innymi słowy – lecząc się u nas, są Państwo w najlepszych rękach i
jednocześnie wspierają Państwo rozwój polskiej kardiologii.

Kim jesteśmy?

Przychodnia, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, wznowiła swoją działalność w nowym miejscu po 10-letniej przerwie.
Instytut Kardiologii, na rzecz którego działa Przychodnia Fundacji, jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym,
ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym.
Od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce.
Przyczynia się do tego bardzo wysoka jakość oraz dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

W ciągu ponad 35 lat swojej działalności Instytut Kardiologii inicjując i upowszechniając wiele nowych metod leczenia,
oraz szkoląc specjalistów kardiologów w istotny sposób przyczynił się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii.
Szczególnego podkreślenia wymaga pionierska rola Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w kraju nowych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej.
Wszystkie główne nowe metody zabiegowego leczenia nieoperacyjnego w kardiologii były wdrożone w Polsce przez specjalistów z Instytutu Kardiologii.

IKARD

Fundacja Instytutu Kardiologii istnieje od 1992 roku i jej celem jest wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Instytutu Kardiologii.
Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy przez Fundację jest stworzenie
i prowadzenie Przychodni ANIN, z której dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

FUNDACJA