Przychodnia Anin
Fundacja Instytutu Kardiologii
w Warszawie

Przychodnia ANIN

to jedyna w swoim rodzaju specjalistyczna prywatna poradnia kardiologiczna powołana przez Fundację Instytutu Kardiologii.

Przyjmują u nas wysokiej klasy specjaliści pracujący na co dzień w renomowanym   Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie, a dochody Przychodni przeznaczane są na działalność leczniczą, naukową i dydaktyczną Instytutu.

Innymi słowy – lecząc się u nas, są Państwo w najlepszychrękach i jednocześnie wspierają Państwo rozwój polskiej kardiologii.

Kim jesteśmy

Przychodnia, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, wznowiła swoją działalność w nowym miejscu po 10-letniej przerwie. Narodowy Instytut Kardiologii, na rzecz którego działa Przychodnia Fundacji, jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym.

Od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych tego typu placówek w Polsce.
Przyczynia się do tego bardzo wysoka jakość oraz dostępność do wysokospecjalistycznych procedur medycznych.

W ciągu ponad 40 lat swojej działalności Narodowy Instytut Kardiologii inicjując i upowszechniając wiele nowych metod leczenia,
oraz szkoląc specjalistów kardiologów w istotny sposób przyczynił się do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii.
Szczególnego podkreślenia wymaga pionierska rola Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w kraju nowych metod diagnostyki i terapii kardiologicznej.

Wszystkie główne nowe metody zabiegowego leczenia nieoperacyjnego w kardiologii były wdrożone w Polsce przez specjalistów z Narodowego Instytutu Kardiologii.

Fundacja

Fundacja Instytutu Kardiologii istnieje od 1992 roku i jej celem jest wspieranie działalności leczniczej, naukowej i dydaktycznej Narodowego Instytutu Kardiologii.

Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy przez Fundację jest stworzenie
i prowadzenie Przychodni ANIN, z której dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

To może Cię zainteresować

Nasz zespół

Zakres usług

Dla Pacjenta