EKG czyli badanie elektrokardiograficzne wykonywane często podczas pierwszej wizyty u kardiologa, a także podczas badań okresowych lub przed planowymi zabiegami operacyjnymi.

EKG jest zapisem elektrycznej czynności serca w spoczynku.

Badanie wykonywane w pozycji leżącej, po przyłożeniu do skóry elektrod, jest niebolesne, nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonania.

Na podstawie EKG lekarz ocenia częstość rytmu serca, obecność zaburzeń rytmu, niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego i inne.

Zakres usług

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

Kardiologiczne

Hipertensjologiczne

Kardiochirurgiczne

Elektrofizjologiczne

Kwalifikacje do zabiegów kardiologii inwazyjnej

Kwalifikacje do zabiegów kardiochrurgicznych 

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA:

ECHO serca dorosłych i młodzieży (od 17 roku życia)

Testy wysiłkowe
EKG

EKG
spoczynkowe

Holter EKG 3 i 12 odprowadzeniowy

Holter
ciśnieniowy