Konsultacja hipertensjologiczna to wizyta u lekarza posiadającego specjalizację z hipertensjologii – czyli dziedziny medycyny zajmującej się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego.

Do hipertensjologa warto udać się na wizytę, gdy dotychczasowe leczenie nadciśnienia tętniczego nie przynosi spodziewanych efektów, gdy obserwujemy efekty uboczne stosowanych leków, gdy wartości ciśnienia są bardzo wysokie lub nadciśnienie tętnicze jest świeżo wykryte.

Lekarz hipertensjolog przeprowadzi dokładny wywiad, oceni stan kliniczny pacjenta oraz zaleci niezbędne badania w celu:
-określenia przyczyny podwyższonego ciśnienia krwi
– oceny chorób współistniejących i powikłań nadciśnienia
-oceny innych, poza nadciśnieniem, czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Na podstawie otrzymanych wyników lekarz ustali najbardziej skuteczny dla pacjenta sposób leczenia.

Zakres usług

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

Kardiologiczne

Hipertensjologiczne

Kardiochirurgiczne

Elektrofizjologiczne

Kwalifikacje do zabiegów kardiologii inwazyjnej

Kwalifikacje do zabiegów kardiochrurgicznych 

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA:

ECHO serca dorosłych i młodzieży (od 17 roku życia)

Testy wysiłkowe
EKG

EKG
spoczynkowe

Holter EKG 3 i 12 odprowadzeniowy

Holter
ciśnieniowy