Holter EKG – całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera pozwala monitorować rytm serca podczas całej doby. Pozwala wykryć zaburzenia rytmu serca, zwolnienia rytmu i inne nieprawidłowości w pracy serca, często nie odczuwane przez pacjenta (np. w nocy). Czasem, na zlecenie lekarza badanie trwa dwie, a nawet trzy doby.

Badanie jest całkowicie bezpieczne, polega na przyklejeniu na powierzchni ciała elektrod, które zapisują rytm serca w specjalnym aparacie (mniejszym od telefonu), który pacjent nosi przy sobie całą dobe.

W trakcie rejestracji pacjent powinien prowadzić normalny, aktywny tryb dnia oraz przyjąć wszystkie leki, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej. Z aparatem Holtera nie można się kąpać.

Zakres usług

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

Kardiologiczne

Hipertensjologiczne

Kardiochirurgiczne

Elektrofizjologiczne

Kwalifikacje do zabiegów kardiologii inwazyjnej

Kwalifikacje do zabiegów kardiochrurgicznych 

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA:

ECHO serca dorosłych i młodzieży (od 17 roku życia)

Testy wysiłkowe
EKG

EKG
spoczynkowe

Holter EKG 3 i 12 odprowadzeniowy

Holter
ciśnieniowy