Godziny przyjęć: wtorek 15:30-18:00 (dwa razy w miesiącu)

Dr hab.n.med. Aleksander Maciąg

Specjalizacja:

Choroby wewnętrzne.

Kardiologia zachowawcza i elektrofizjologia.

Zakres świadczeń:

Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu zarówno związanych ze zbyt wolną czynnością serca (np. bradykardia zatokowa, niewydolność automatyzmu węzła zatokowego, zespół tachykardia-bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy), czy zbyt szybką czynnością serca (np. migotanie i trzepotanie przedsionków, częstoskurcze nadkomorowe, komorowe zaburzenia rytmu, częstoskurcze komorowe). 

Diagnostyka i leczenie bólów w klatce piersiowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca związanej z zaburzeniami rytmu (tachykardiomiopatii). 

Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu, implantacji układów stymulujących, automatycznego kardiowertera-defibrylatora, układów resynchronizujących, ablacji zarówno prądem wysokiej częstotliwości, krioablacji oraz elektroporacji. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego w zespole wazowagalnym (kardioneuroablacja).

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów w zakresie elektroterapii i elektrofizjologii.
Certyfikat Eksperta Sekcji Rytmu Serca w zakresie Elektrofizjologii i Elektroterapii – implantacji układów stymulujących, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących, ablacji podłoża zaburzeń rytmu, zarówno komorowych jak i nadkomorowych. 

Szkolenie:

Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa-Anin