Godziny przyjęć: poniedziałek 15:45-18:00

Prof.dr hab.n.med. Magdalena Lipczyńska

Jestem specjalistką kardiologiem i od ponad 20 lat konsultuję, wykonuję badania echokardiograficzne i kwalifikację do zabiegów wszystkich typów wad serca, w szczególności wad wrodzonych serca u dorosłych. Należę do elitarnego grona ekspertów Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mam wieloletnie doświadczenie w poradach dla kobiet z chorobami sercowo- naczyniowymi, które planują ciążę oraz w prowadzeniu od strony kardiologicznej pacjentek z chorobami serca w ciąży.

Jestem wykładowcą na wielu kursach z echokardiografii i wad wrodzonych serca i autorem wielu publikacji w tych dziedzinach.

Od wielu lat jestem związana z Kliniką Wad Wrodzonych Serca i Pracownią Echokardiografii w Narodowym Instytucie Kardiologii.