Godziny przyjęć: 

Echokardiografia: piątek lub środa 15:30-18:00

Kardiologia: środa lub piątek 15:30-18:00 (Echo Serca)

Ukończyłam I wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w 1995.

Od końca 1996 roku pracuję w Narodowym Instytucie Kardiologii w Klinice Wad Wrodzonych Serca (do 2001 – Klinika Szybkiej Diagnostyki). Od 2004 pracuję w Pracowni Echokardiografii Klinicznej Kliniki Wad Wrodzonych Serca oraz Poradni Przyklinicznej KWWS. 

W 1999 uzyskałam I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych,  w 2012 obroniłam doktorat, a w 2013 zdałam egzamin specjalizacyjny w dziedzinie kardiologii. 

Echokardiografia jest moją pasją. Mam doświadczenie w ocenie wad serca  wrodzonych i nabytych, przez kilkanaście lat pełniłam dyżury echokardiograficzne w ramach oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, oddziału pooperacyjnego, bloku kardiochirurgicznego.

03-01-2021 uzyskałam indywidualną akredytację  z zakresu echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym  Sekcji Wad Wrodzonych Serca oraz Asocjacji Echokardiografii PTK. 

Moją pasją są podróże, narty oraz góry.