Godziny przyjęć: wtorek 14:00-17:00 (jeden raz w miesiącu – ostatni wtorek miesiąca)

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka 

Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) w  Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z Narodowym Instytutem Kardiologii  w Warszawie. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w roku 2016.

Jej najważniejsze osiągnięcia i zainteresowania badawcze związane są z problematyką zaburzeń rytmu o podłożu genetycznym, w tym szczególnie arytmogenną kardiomiopatią prawej komory (AKPK) i kanałopatiami. Jest współautorką pionierskich prac  z zakresu patomorfologii, histologii i ultrastruktury AKPK, które udowodniły hipotezę, że AKPK jest kardiomiopatią a nie dysplazją.  Była głównym badaczem w polskiej części projektu „Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/Dysplasia: Clinical Registry and data base, evaluation of therapies, pathology registry, DNA banking” w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej 2002-2006 . Posiada największe w Polsce doświadczenie z chorymi z AKPK.  Współpracowała  w zakresie badań nad AKPK, w szczególności nad stratyfikacją ryzyka nagłego zgonu sercowego,  z wieloma ośrodkami zagranicznymi  (St George’s Hospital, Londyn, Wielka Brytania; Lund University, Szwecja; University of Padua , Włochy; University of Rochester, USA; The Hospital for Sick Children, Toronto, Kanada; Montreal Heart Institute, Montreal, Kanada).  Prowadzi prace badawcze nad podłożem genetycznym, korelacją genotyp – fenotyp i oceną ryzyka nagłego zgonu w arytmogennych chorobach o podłożu genetycznym. 

Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są również wady wrodzone serca. Jest współtwórczynią i koordynatorem programu przeznaczyniowego wszczepienia zastawki płucnej, jednego z największych sukcesów Narodowego Instytutu Kardiologii  w Warszawie. 

Jest przewodniczącą Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (2021-2023). Była członkinią Task Force on Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia of the Working Group Myocardial and Pericardial Disease Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 1992 -1997. Obecnie jest członkinią Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca EHRA i The European Cardiac Arrhythmia Genetics (ECGen) focus group, EHRA.